Magne Arvesen & Sønner AS

I Engenes i Ibestad har Arvesen-familien som blant annet eier den nye frysetråleren «Magne Arvesen», startet et nytt aksjeselskap som eier familiens selskaper. Formålet er investering i andre selskaper. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Marius Arvesen er daglig leder. Styreleder er Johannes Arne Arvesen. Styremedlem er Børge Arvesen, mens Inger Anne Arvesen og Vibeke Marie Arvesen Aspdal er varamedlemmer.

Askøykreps AS

I Hauglandshella i Askøy har daglig leder og styreleder Carina Iselin Bruland startet et nytt aksjeselskap som skal drive fiske, fangst av krepsdyr, krabber og ulike typer fisk, og alt som hører naturlig til det. Johnny Birknes er styremedlem i selskapet. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner.

Teinefangst AS

I Krikenes i Sør-Varanger er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive fiske av kreps og brukrabbe på Trøndelag- og Nordlandskysten, samt andre aktiviteter som naturlig faller sammen med det. Aksjekapitalen er på 200.000 kroner. Styrets leder er Antom Fjeldvær. Styremedlemmer er Helge Myrseth, Greger Mannsverk og Kent Toftelund Jensen.