– Vi har aldri vært skyldig et slikt beløp og aldri stukket av fra noen