Nostra AS

I Varangerbotn i Nesseby er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive fiske og fangst i norske farvann og dertil tilhørende virksomhet. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Gunnar Andre Noste er styrets leder mens Susanne Marlen Tran er styremedlem.

Dypvest AS

I Haugesund er det startet et nytt aksjeselskap som skal levere undervannstjenester, herunder dykking, ROV-tjenester, bunnkartlegging og bunnprøver. Aksjekapitalen er på 500.000 kroner. Tom Erik Vestvik er daglig leder og styremedlem. Oscar Aarland Finnvik er styreleder og styremedlemmer er Linn Samuelsen og Helena Larsen Vareberg.