Stockfish International AS

I Ålesund er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive kjøp, salg og produksjon av fisk og fiskeprodukter og annet som naturlig sammenfaller med det. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Robert Vidhammer er styrets leder.

Fjordbruk Invest 6 AS

Gerhard Meidell Alsaker er daglig leder og styreleder i det nye aksjeselskapet i Onarheim i Tysnes. Selskapet skal drifte og investere i oppdrettsvirksomhet. Aksjekapitalen et på 100.000 kroner. I styret sitter også Helge Mandius Nesse og Arthur Duus.