Sjohav AS

I Halsnøy Kloster i Kvinnherad er det startet et nytt fiskeriselskap som skal utøve fiskeri og annen nærliggende maritim virksomhet. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Odd Emil Sjo er daglig leder og styrets leder. Onar Sjo, Irene Medhus Sjo og Frøydis Sjo er styremedlemmer.

Albertsen Fisk AS

I Båtsfjord er det registrert et nytt aksjeselskap som skal drive hav- og kystfiske og andre produkter og tjenester som naturlig hører til det. Aksjekapitalen er på 30.000