Hordaland tingrett har avsagt dom i saken om Ocean Fresh Food AS, som var tiltalt for ulovlig å ha latt være å rapportere omlasting av fisk, fra fire delvis eide fiskefartøy til fabrikkskipet «Ocean Fresh», utenfor den islamske republikken Mauritania.

I stedet for 12 millioner kroner i bot og inndragning av fangst for 63 millioner kroner som tiltalen lød på, har retten avsagt en enstemmig dom med betydelig lavere summer. Retten skriver i dommen at selskapet ikke er frifunnet.

Statsadvokat Trond Høvik hadde tirsdag ettermiddag ikke fått lest dommen, og må komme tilbake med kommentarer senere.