Dag 16 i Indre og østre Finnmark tingrett i Vadsø startet med at aktor politiadvokat Are Aarhus la ned straffepåstander mot de fem tiltalte. Den svært omfattende kongekrabbekrim-saken er en del av et organisert kriminelt nettverk ifølge politiet.

Mafiaparagrafen

Hovedtiltalte, den 46 år gamle fiskeren fra Båtsfjord, var opprinnelig tiltalt for fangst og salg av ulovlig kongekrabbe for nær 25 millioner kroner. Underveis i rettssaken har påtalemyndigheten frafalt enkelte punkt. De dermed står igjen med at mannen påstås å ha fangstet og omsatt 42,5 tonn ulovlig kongekrabbe for 16,3 millioner kroner.

Politijurist Are Aarhus ved Finnmark politidistrikt Foto: Silja Arvola

Han skal ifølge politiet ha mottatt 4,8 millioner kroner i utbytte fra de straffbare forholdene. Aktor vil ha ham dømt etter ulike paragrafer i havressursloven og straffeloven, blant annet den såkalte mafiaparagrafen.

Aarhus mener passende straff er ubetinget fengsel i tre år og seks måneder, 2,3 millioner kroner i inndragning, fem års tap av rett til fangst og omsetning av kongekrabbe samt sakskostnader.

Det er allerede frosset en bankkonto med en million kroner og tatt beslag i en hjullaster aktor mener er kjøpt for svarte kongekrabbepenger.

Fengsel for alle fem

De andre tiltalte er hovedtiltaltes sønn, kone og to andre personer. Aktor påstår en straff for sønnen på 90 dagers fengsel og sakskostnader. Han skal ha vært medhjelper til å laste 1,6 tonn kongekrabbe til en verdi av 1,5 millioner kroner og til å frakte 216.000 kroner til sin far.

Aktor vil ha 120 dagers fengsel for hovedtiltaltes kone for å ha mottatt postpakker med penger og for å ha fakturert for mannen.

Kongekrabbekrim
  • Straffesaken som pågår i Vadsø er en del av det omfattende kongekrabbekrim-nettverket der i alt 52 personer er etterforsket, minst 14 tiltalt og flere dømt.
  • Politiet i Finnmark har siden høsten 2019, i samarbeid med Økokrim og andre politidistrikter etterforsket systematisk omsetning av ulovlig fangstet kongekrabbe.
  • Hovedtiltalte i Båtsfjord har ifølge tiltalen vært en del av en organisert kriminell gruppe. Mannen var også tiltalt for ulovlig våpenbesittelse av en Remington pumpehagle, en Tikka rifle, ett luftgevær og en hagle, ved siden av ammunisjon til våpnene. Den delen av tiltalen har aktor frafalt. Mannen har erkjent delvis straffskyld for 52 av 54 tiltalepunkter.
  • Det er fire medtiltalte i saken som går for retten i Vadsø. Retten har satt av 20 dager i straffesaken mot de fem tiltalte, men ser nå ut til å bli ferdig før. Tre av de fire erkjente ikke straffskyld i det hele tatt, mens den ene erkjente delvis straffskyld i mindre forhold.

En av de påtalemyndighetene mener har hjulpet til med å laste og transportere kongekrabbe, bør etter aktors mening sone 80 dager i fengsel. Den andre personen skal ha lastet krabbe og pakket kongekrabbe og fraktet den. Han har ifølge aktor hatt en aktiv rolle. Politiet har beslaglagt 200.000 kroner hos denne snart 70 år gamle mannen. De vil påtalemyndigheten ha inndratt og i tillegg ha ett års fengsel for medhjelperen.

Ikke butikkpris

Aktoratet har argumentert i retten for at verdien på den ulovlige kongekrabben er tilsvarende markedsverdien for tilsvarende lovlig solgt kongekrabbe til sluttbruker.

Forsvarer Gøran Møller-Christiansen mener verdien på kongekrabben hovedtiltalte er tiltalt for, er på 3,1 millioner kroner og utbyttet er 2,8 millioner kroner. Han tar utgangspunkt i en gjennomsnittspris ved landing av kongekrabben.

Advokat Gøran Møller-Christiansen Foto: Moment Studio

– Vi kan ikke bruke butikkpris, men landingspris, sier forsvarer i retten og legger til at 46-åringen har omsatt skadd krabbe og ikke lytefri krabbe.

– Politiet forsøker å gi en simpel fisker i tresko en større rolle enn han i virkeligheten har. Han er fremstilt som en mafiaboss med pumpehagle, sier forsvarer i en epost til Fiskeribladet.

Han gjentok det i retten torsdag. Utover det vil han ikke kommentere noe overfor Fiskeribladet.

52 personer etterforsket

Straffesaken i Vadsø er en del av det omfattende kongekrabbekrim-nettverket med forgreninger over store deler av landet. I alt 52 personer er etterforsket, 14 er tiltalt så langt, og flere dømt. Politiet i Finnmark har siden høsten 2019, i samarbeid med Økokrim og andre politidistrikter, etterforsket systematisk omsetning av ulovlig fangstet kongekrabbe.

Kongekrabbekrim-saken har ingredienser som langt på vei er på høyde med en skikkelig krimroman. Her er alt fra fangst, salg og kjøp av ulovlig kongekrabbe, ladde våpen, narkotika, gullbarrer, Rolex-klokke, svarte kontanter, hemmelige samtaler i krypterte kanaler, telefonavlytting, skjult kamera, politispaning, pågripelser, ransakinger og hemmelig ransaking av bagasje på Gardermoen.

Les også