Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Advokat Bjørn Sørgård fremmer i Fiskeribladet 17. februar 2023 en rekke påstander knyttet til aksjonærkonflikten i «Malene S» rederiet. Sørgård representerer minoritetsaksjonærene som har påklaget Fiskeridirektoratets vedtak om å tillate overføring av aksjer fra passive eiere til aktive fiskere, men majoritetsaksjonærene representeres av Schjødt og undertegnede.

Uheldige mediainspill

Saken står for Fiskeridepartementet til avgjørelse. Det er uheldig med stadige mediainnspill fra minoritetsaksjonærene som er egnet til å påvirke saksbehandlingen. Skjevheten i minoritetsaksjonærenes fremstilling er imidlertid så stor, at majoritetsaksjonærene finner det nødvendig å gi noen kommentarer.