Tyske Gea skal stå for design, utvikling og installering av proteinfabrikken, som bygges i Ski.

Innovativ fabrikk

Avtalen er et steg i arbeidet om å kommersialisere proteinpulveret som har fått navnet Invi, og som stammer fra krill fanget i Antarktis, heter det i en pressemelding.

I 2020 ble det omsatt proteiningredienser for 290 milliarder kroner. Aker Biomarine opplyser om at de har ambisjoner om en årlig inntekt på opp mot 850 millioner kroner fra salg av Invi.

Aker Biomarine
  • Aker Biomarine er et bioteknologi- og krillfangstselskap.
  • Selskapet er notert på Oslo Børs og utvikler krillbaserte ingredienser til bruk i legemidler, kosttilskudd, akvakultur og dyrefôr.

Fabrikken i Ski blir ifølge Aker Biomarine den første som er utviklet og bygget for å kommersialisere produksjonen av protein basert på krill.

– Med Geas kompetanse på å utvikle og designe blant annet produksjonslinjer og -systemer får vi en svært innovativ og teknologibasert fabrikk. Her blir det også i tillegg et forsknings- og innovasjonssenter, sier Kees ven de Watering i Aker Biomarine i meldingen.

Aker Biomarine bygger proteinfabrikk i Ski, der de skal lage proteinpulveret Invi, som er basert på krill (bildet). Foto: Aker Biomarine

Innovasjon Norge er med

Selskapet opplyser at Ski Næringspark ble valgt blant annet for å dra nytten av kompetansen på marin bioteknologi som finnes i området. I tillegg mener de at plasseringen gjør det lettere å utnytte forsknings- og utviklingskompetansen som Aker Biomarine har på hovedkontoret på Fornebu.

Innovasjon Norge har vært inne på investeringssiden på fabrikken, ifølge Aker Biomarine.

– Vårt mål er å skape en fremtidsrettet fabrikk som setter innovasjon i førersetet og som optimaliserer produksjonen blant annet ved bruk av digital teknologi og digitale løsninger, uttaler Heinz-Jürgen Kroner, i tyske GEA.