– Det er alltid gledelig med vekst og positiv utvikling, selv om det nok ligger potensial til å ta ut en del mer av dagens kvotegrunnlag, enn det som var tilfelle for 2022. Vi gjør så godt vi kan, skriver reder Carl Aamodt i en epost til Fiskeribladet.

Siden han startet opp sitt første fiskeriselskap i 2009, har Søgne-rederen bygget seg opp et storkonsern i fiskerinæringen. I fjor hadde konsernet C Aamodt, som har hel- og deleierskap i ni selskaper, en samlet inntekt på 265,05 millioner kroner.