I september økte tilskudd for drivstoff i kystrekeflåten med én krone og er nå på 3,50 kroner literen. Pengene bør brukes opp før året er omme, men søkerne uteblir.

Drivstoffprisene uten moms ligger for tiden mellom 13 og 15 kroner literen.

Tilbake til staten

Av et budsjett på 23,5 millioner kroner er det utbetalt 13,7, millioner. Dermed står det igjen 9,8 millioner kroner. Dersom fiskerne ikke søker om disse pengene, går de enten tilbake til staten, ved Fiskeridepartementet, eller overføres til neste år.