En vel 80 år gammel mann må møte i Søndre Østfold tingrett, etter oppbevaring av en hummer under minstemålet på 25 centimeter. Politimesteren i øst ga mannen i utgangspunktet et forelegg på 8000 kroner for forholdet.

Mannen har ikke godtatt forelegget og må derfor i retten. Politiadvokat Marianne Marny Borge Brogård skriver i forelegget som nå er en tiltale, at det blir nedlagt på stand om en bot på 10.000 kroner, alternativt fengsel i ti dager om boten ikke lar seg inndrive.