14. november starter straffesaken mot den 58 år gamle mannen fra Øst-Finnmark i Indre og Østre Finnmark tingrett i Vadsø. Retten har satt av fem dager til straffesaken.

Mannen er tiltalt for grove brudd på havressursloven og for å ha deltatt i aktiviteter til en organisert kriminell gruppe, den såkalte mafiaparagrafen 79c i straffeloven.

Organisert kriminelt nettverk

Denne straffesaken er en del av det omfattende kongekrabbe-nettverket som Finnmark politidistrikt og Økokrim, ved hjelp av andre politidistrikt har avdekket. Det organiserte kriminelle nettverket har forgreininger over store deler av landet, der i alt 52 personer skal ha vært etterforsket.