Statsadvokatene i Troms og Finnmark har tatt ut tiltale