– Ringnotflåten betyr enormt mye for Austevoll. Vi har et levende og robust fiskeri med mange direkte sysselsatt i næringen, og i leverandørnæringen. Det er vanskelig å måle hvor stor leverandørnæringen er for fiskeri alene. Kommunen er også veldig stor på oppdrett. Men vi har alt fra notbøteri til nærbutikken, og alt imellom, sier Morten Storebø (H), avtroppende ordfører i Austevoll til Fiskeribladet.

– Sørge for forutsigbarhet

Han har i åtte år vært ordfører i kommunen med flest ringnotrederier og båter i landet.