– Det spørs om grepene til staten gjør at den lykkelige tiden er foran oss eller bak oss.

Fisker og reder Geir Stuve Rommetveit mener at sentralbanken burde hatt langt mer is i magen enn å heve renten med nye 0,5 prosentpoeng, slik nyhetsbildet etter klokken 10.00 torsdag forteller ham.

– Dette gir direkte utslag i bunnlinjen vår, og det slår beina under næringslivet. Jeg mener og tror oppriktig at den politiske styringen stagnerer all aktivitet, sier Rommetveit.

Gamle «Stording» på 14,99 meter skal erstattes av en ny "Stording" på samme lengde.