Høye strømpriser, renter og levekostnader skaper utfordringer for norske torske-eksportører. To hvitfiskaktører forteller at kundene ute i Europa nå står i en krevende situasjon.

– Generelt er prisene på torsk for tiden ganske høye. Mye tyder på at vi har nådd et pristak. Men til neste år, med 20 prosent nedgang i kvoten på torsk, blir det spennende å se hva som skjer, sier Terje Kjølsøy i eksportselskapet Aalesundfisk til Fiskeribladet.