Den betente familiestriden om «Malene S» har ligget i Fiskeridepartementet i åtte måneder. Stortingsrepresentant Alfred Jens Bjørlo (V) ba like før jul fiskeri- og havministeren svare på om statsråden vil håndheve kravet i deltagerloven om at aktive fiskere skal ha faktisk kontroll med fiskebåtrederier, og at ikke at investorer får kontroll.

Verdier for 800 millioner

Spørsmålet kom som en direkte følge av den bitre familiekonflikten i Austevoll. Den handler om makten i Skårungen II AS som eier ringnotbåten «Malene S».