Forskningsavisen Khrono meldte i forrige uke at Havforskningsinstituttet må kutte budsjettet med 170 millioner kroner.

I en intern epost som Kystens Næringsliv har fått innholdet i, via kilder ved Havforskningsinstituttet, står det at:

«For å få budsjettet i balanse må instituttdrifta takast ned med ca. 120 millionar kroner». Videre opplyses det i e-posten at «det kjem i tillegg til nedtrekket på vel 50 millionar kroner på rederi. Dei siste/oppdaterte budsjettala vart gjort kjende for fagforeiningane i eit møte med leiinga tysdag 21.