30. november starter ankesaken om den tidligere kaiarbeideren Svein Miennas påståtte forulemping av to kvinnelige fiskeriinspektører i Høyesterett. Spørsmålet om straff for ytringer rettet mot offentlige tjenestepersoner under utføringen av tjenesten, er tema for Norges høyeste domstol.

Høyesteretts ankeutvalg har tillatt «at anken fremmes for spørsmålet om vilkårene i straffeloven § 156 andre ledd «ved … annen utilbørlig adferd forulemper», er oppfylt. For øvrig tillates ikke anken fremmet», skriver ankeutvalget i sin beslutning. Med andre ord er det kun spørsmål om Mienna kan straffes for sine utsagn.