Dette går frem av en oversikt som Fiskeribladet har lagd basert på fartøyenes leverte fangster og gjennomsnittspriser for fiskeslagene omsatt gjennom Norges Sildesalgslag.

For andre år på rad er det «Gerda Marie» som topper fangststatistikken med levering av fisk for anslagsvis 180 millioner kroner i år. Dette er 44 millioner kroner over den fangstverdien som «Gerda Marie» hadde i fjor på 136 millioner kroner.

«Gerda Marie» sin suksesshistorie i årets fiske bygger på egen kvote og fiske av kvoten til «Havglans» i samme rederi.