Dette går frem av en oversikt som Fiskeribladet har lagd basert på fartøyenes leverte fangster og gjennomsnittspriser for