Regjeringen har satt ned et NOU-utvalg som skal , og administrerende direktør Geir Ove Ystmark i SJømat Norge roper varsku mot