– Vi har rettet en rekke spørsmål til myndighetene som vi ønsker en