Guiden har tre fargekoder: Grønn, gul og rød. Arter i grønn kategori anbefaler WWF alle