Skoddebergvatnets Fiskelag SA I Grovfjord er det startet samvirkeforetak som skal administrere og forvalte fiskebestanden i Skoddebergvatnet for grunneiere med fiskerett. Foretaket har til formål å administrere Skoddebergvatnet med tanke på størst mulig biologisk produksjon, næringsmessig avkastning og utnyttelse. Samtidig skal allmennhetens adgang til