Et forskningsprosjekt i regi av Fridtjof Nansens Institutt skal se nærmere på om fiskeri kan bli en framtidig næringsvei på Svalbard.

Det melder NRK.

Det foregår i dag et omfattende fiske i farvannene rundt Svalbard, men det er ingen fiskemottak på øygruppa.