IntraFish viser til at de via Nærings-­ og fiskeridepartementets (NFD) postlister, ble oppmerksom på et møte mellom Marine Harvest og NFD om markedsavgiften som ble avholdt 26. februar. Før møtet hadde departementet utarbeidet en rekke interne dokumenter med titler som «vurdering av markedsføringstiltak og finansiering av Norges sjømatråd».

IntraFish har bedt om innsyn i samtlige dokumenter, men fått avslag på innsynsbegjæringene. IntraFish har også bedt om innsyn i referatet fra møtet, noe de også fikk avslag på.

– Strider ikke

Nettstedet har imidlertid fått opplyst hvem som deltok fra Marine Harvests side, nemlig kommunikasjonssjef og myndighetskontakt Eivind Nævdal Bolstad, advokat Torben Foss fra PWC og konsulent Knut Almestad fra PWC.

Advokat