Dag fem i retten i Østre og Indre Finnmark tingrett i Vadsø startet med at tidsplanen sprakk. Først var det en av de tiltalte som ikke møtte i retten. Det var en misforståelse mellom forsvarer og aktor, om hvilke dager han skulle møte eller ikke.

Meget sentralt vitne

Senere får aktor politiadvokat Are Aarhus beskjed om at et sentralt vitne, en sjåfør som er antatt å ha jobbet tett med den hovedtiltalte i saken, ikke stiller i retten.

– Jeg vil begjære pågripelse av ham. Han skal være i Utsjok i Tanadalen på grensen mot Finland. Han sier at han er uglesett og utstøtt på grunn av denne saken. Han kan møte på video, sa Aarhus i retten.

Det kommer frem i retten at nærmeste politipatrulje er i Tana og det er cirka 14 mil fra rettssalen i Vadsø.

Politijurist Are Aarhus ved Finnmark politidistrikt. Foto: Silja Arvola

Uglesett

Hovedtiltalte, den 46 år gamle fiskeren fra Båtsfjord er tiltalt for ulovlig fangst og ulovlig salg av 47 tonn kongekrabbe til en verdi av nær 25 millioner kroner. Hans forsvarer Gøran Møller-Christiansen ville også ha den dømte lastebilsjåføren pågrepet. Ifølge forsvareren er han et meget sentralt og viktig vitne. Det er han også for aktoratet, så det er full enighet om at mannen pågripes om han ikke møter for andre gang.

– Uglesett er det nok flere som blir. Han er ønsket i retten, han er et helt sentralt vitne. Videolink lar seg ikke gjøre. Jeg ber om at retten pågriper ham. Det fremstår som om han har tenkt å unndra seg å møte i retten, sa Møller-Christiansen.

Fiskeribladet satt på denne informasjonen mandag, men unnlot å publisere opplysningene etter henstilling fra dommer Henrik Rode og aktor politiadvokat Are Aarhus. De var redde for at vitnet på den måten skulle bli advart og unndra seg pågripelse.

Tirsdag startet retten med at aktor Aarhus fortalte at vitnet lover å møte onsdag klokken 0900.

– Han møter i morgen klokken 0900, og er klar over at han vil bli pågrepet om han ikke møter, sier Aarhus.

advokat Gøran Møller-Christiansen. Forsvarer i en av rettssakene i kongekrabbekomplekset 2021. Foto: Moment Studio

Mafiaparagrafen

Hovedmannen i saken som pågår er tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen, altså organisert kriminalitet. Men mannen nekter for å ha vært en mafialeder. Det er fire medtiltalte i saken, blant annet hans kone og sønn. Den antatte hovedmannen har sagt seg delvis straffskyldig i 52 av 54 tiltalepunkter, ulovlig fangst og salg av svart kongekrabbe, hvitvasking og annen befatning med ulovlig fangstet og solgt kongekrabbe.

Mannen har innrømmet at alt oppgjør for ulovlig kongekrabbe er gjort opp i cash, enten direkte, i poser eller sendt i postpakker.

Omfattende sak

Straffesaken er en del av det omfattende kongekrabbekrim-nettverket med forgreninger over store deler av landet. I alt 52 personer er etterforsket, 14 er tiltalt og flere dømt. Politiet i Finnmark har siden høsten 2019, i samarbeid med Økokrim og andre politidistrikter, etterforsket systematisk omsetning av ulovlig fangstet kongekrabbe.

Kongekrabbekrim
  • Straffesaken som pågår i Vadsø er en del av det omfattende kongekrabbekrim-nettverket der i alt 52 personer er etterforsket, minst 14 tiltalt og flere dømt. Politiet i Finnmark har siden høsten 2019, i samarbeid med Økokrim og andre politidistrikter etterforsket systematisk omsetning av ulovlig fangstet kongekrabbe.
  • Hovedmannen i Båtsfjord har ifølge tiltalen vært en del av en organisert kriminell gruppe. Hovedmannen er også tiltalt for ulovlig våpenbesittelse av en Remington pumpehagle, en Tikka rifle, ett luftgevær og en hagle, ved siden av ammunisjon til våpnene.
  • Det er fire medtiltalte i saken som går for retten i Vadsø. Retten har satt av 20 dager i straffesaken mot de fem tiltalte, tidsplanen ser ut til å sprekke. Tre av de fire erkjente ikke straffskyld i det hele tatt, mens den ene erkjente delvis straffskyld i mindre forhold.
  • I tillegg til de fem tiltalte som er for retten nå, har også Økokrim tiltalt flere. Førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim har tidligere sagt til Fiskeribladet at Økokrim har tatt ut tiltale mot åtte personer i den omfattende kongekrabbekrim-saken, og en er tiltalt av Vest politidistrikt.
  • Økokrim etterforsker fortsatt flere saker, og det er ventet at det blir tatt ut flere tiltaler. De åtte personene Økokrim har tiltalt, er blant annet de tre tidligere fiskerne i forgreningen til Bergen. To av dem ble dømt til syv måneders ubetinget fengsel for grovt heleri, og den ene hvitvaskingsdømt til 120 dagers fengsel.
  • En lastebilsjåfør som har fraktet krabbe fra Tana til Østlandet og videre til Vestlandet, har fått sin dom. En annen mann ble dømt i Troms i fjor. Tromsømannen er hovedmannen som har tatt imot mye krabbe i Tromsø. Han fikk ubetinget fengsel i ett år og fire måneder. Tre menn på Østlandet er også tiltalt. To er på Østlandet tiltalt for heleri.
  • Hovedmannen på Østlandet er tiltalt for salg av ulovlig fangstet kongekrabbe, 14 tonn til minst syv millioner kroner, oppbevaring av ladd ulovlig våpen og narkotika. Han er samme mann som skal ha videresolgt ulovlig fanget kongekrabbe til de to heleridømte i Bergen, via mellommannen, den tredje tiltalte som ble dømt i Bergen.
  • I tillegg kommer fiskeskipperen på Nord-Vestlandet, som ble dømt til 60 dager fengsel og 300.000 kroner i inndragning. 64-åringen har nylig anket over inndragningsbeløpet, mens påtalemyndigheten har levert motanke til lagmannsretten.