En fersk rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA) har regnet ut av havvind har potensial til å levere strøm tilsvarende 18 ganger verdens behov.

– Dette er basert på grundige analyser av vindforhold og egnethet på arealer i havet. Det tallet viser at man har mange steder man kan bygge ut havvind, sier sjefforsker John Olav Tande i Sintef til NRK.

– Det er ingen som tenker at man skal bygge ut 18 ganger verdens behov, men ett av EU-kommisjonens scenarioer for å nå 1,5-gradersmålet, er at Europa får en tredel av strømmen fra havvind i 2050, sier Tande til kanalen.