Riksrevisjonen leverte i dag sin undersøkelse om kvotesystemet i kyst- og havfisket til Stortinget. Riksrevisjonen har hatt som mål å vurdere hvordan kvotesystemet ivaretar prinsipper for fiskeripolitikken.

I undersøkelsen peker Riksrevisjonen blant annet på at at endringene i kvotesystemet har fått til dels utilsiktede, negative konsekvenser for fiskeriaktiviteten i mange kystsamfunn

- Endringer i kvotesystemet er bare en av mange faktorer som påvirker strukturen i fiskeriene. Både den teknologiske utviklingen og den generelle utviklingen i samfunnet har betydning, sier fiskeriminister Odd-Emil Ingebrigtsen i en pressemelding tirsdag.

Vil se på eierskapsregler

Riksrevisjonen mener at flåtestrukturen har blitt mindre variert. Båtene er færre og større, og eierskapet er konsentrert på færre hender.

- Det er en del av samfunnsutviklingen at det stilles større krav til lønnsomhet og effektivitet. Det er uunngåelig at dette bidrar til færre fiskere og færre fartøy når det over tid er produktivitetsvekst i økonomien. Men det betyr ikke at alle kystsamfunn svekkes. Tvert imot viser Riksrevisjonens undersøkelse at mange kystsamfunn kommer godt ut av utviklingen mot økt lønnsomhet, sier Ingebrigtsen.

Vurdere på nytt

Riksrevisjonen anbefaler enkelte oppfølgingstiltak. Blant annet etterlyser de tiltak som kan begrense eierskapskonsentrasjon i kystfiskeflåten.

- Jeg er enig i at det kan være naturlig å vurdere på nytt om det bør innføres slike regler. Vi vil se nærmere på dette og de andre oppfølgingstiltakene som Riksrevisjonen anbefaler, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Riksrevisjonens gjennomgang
  • I dag har Riksrevisjonen levert undersøkelsen om kvotesystemet i kyst- og havfisket til Stortinget.
  • Riksrevisjonen har hatt som mål å vurdere hvordan kvotesystemet ivaretar prinsipper for fiskeripolitikken.
  • Undersøkelsen omhandler blant annet:

- Hvordan kvotesystemet fungerer

- Endringer i kvotesystemet i perioden 2004 til 2018

- I hvilken grad endringer i kvotesystemet har påvirket lønnsomheten i næringen, sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene, eierskapet til fartøyene, hvem som har tillatelsene til å fiske, flåtestrukturen og rekrutteringen til fiskeryrket