Mens Norges Fiskarlag og Fiskebåt mener meldingen ikke bør utsettes, var Norges Kystfiskarlag