Når Sogn og Fjordane Fiskarlag skal avvikle sitt årsmøte den