Prosjektleder Thomas Borgen i Olje- og gassklynge Helgeland, sier at det er naturlig å tenke seg at strømmen