Den reduserte satsen i CO2-avgiften for mineralolje levert til fiske og fangst i nære farvann, foreslås opphevet i 2020. Det samme gjelder fritaket for CO2-avgiften på naturgass og LPG levert til fiske og fangst i nære farvann. Videre foreslår regjeringen at den nåværende refusjonsordningen