I forslaget til reguleringer for neste års størjefiske vil Fiskeridirektøren la flere fartøy