– Det begynner å bli litt mange som spiser av kongekrabbekvoten nå. Er det nødvendig å gi turistfiskenæringen gratis kvote? spør daglig leder i