Kjell Inge Røkke vil hente inn cirka 2,15 milliarder kroner gjennom en rettet emisjon, og ta Aker Biomarine på børs. Det går frem av en børsmelding fredag morgen.

I følge meldingen skal flyttingen av aksjen fra handelsplattformen Merkur Markets, til Oslo Børs skje innen første kvartal 2021.

Det skal utstedes opptil 18,5 millioner nye aksjer, opplyses det. Den første dagen du kan kjøpe akjer i Aker biomarine blir trolig mandag 6. juli.

Aker Biomarine driver med fangst av krill i sørishavet.

Betydelig etterspørsel

TDN Direkt skriver at plasseringen har møtt betydelig etterspørsel fra høyt kvalifiserte institusjonelle investorer, og det er forhåndstegnet for et betydelig beløp, fremgår det.

Plasseringen vil gi en fri flyt av aksjer på rundt 21 prosent.

Videre skriver de at selskapet vil bruke provenyet til å styrke balansen, inkludert tilbakebetaling av et aksjonærlån til Aker på rundt 90 millioner dollar pluss rente, i tillegg til økt fleksibilitet for vekstinvesteringer.

Tilbudsaksjene vil være til kurs 118,85 kroner pr aksje, som tilsvarer en selskapsverdi før emisjonen på rundt åtte milliarder kroner.

Tilbudsperioden utløper 26. juni 2020.

Merkur Market, som er en handelsplattform opprettet av Oslo Børs. Det er ikke en del av Oslo Seafood Indeks der de andre sjømataksjene notert på hovedmarkedsplassen Oslo Børs, inngår.