– Vi er overbeviste om at kanskje et av Norges viktigste bidrag i fattigdomsbekjempelse bør og kan komme fra vår kompetanse og erfaring med å bygge industriell matproduksjon