Arbeids- og sosialdepartementet mener det ville være en urettferdig løsning, men tidligere arbeidsminister Robert Eriksson er ikke i tvil:

– La de som tar jobb i fiskerinæringen beholde 20 prosent av dagpengene i tillegg til full lønn, sier han til NRK Nordland.

«Vinn-vinn», sier han om forslaget som vil gi staten en besparelse på 80 prosent, den ansatte godt betalt – og ikke minst gi arbeidskraft til en koronarammet næring.

Behovet for arbeidere og arbeidsinnvandring er stort. Bare under skreifisket trengs rundt 5.000 par hender. Fiskeriministeren har nylig oppfordret folk om å bli sesongarbeidere.

Eriksson er i dag leder i foreningen Sjømatbedriftene, og ønsker en regelendring for dagpenger.

Han møter motbør fra toppen. Statssekretær Vegar Einan i Arbeids- og sosialdepartementet mener det ville være urettferdig å gi kun én næring en slik fordel.

– Det er tilgjengelig arbeidskraft. Det er mange titalls tusen som er permittert og det er over 100.000 helt ledige i Norge. Jeg anbefaler næringen å ta kontakt med Nav og Navs kontaktnett for å få tak i folk, sier han til NRK.