I et år har forskere ved Runde miljøsenter, Møreforsking og Norsk senter for økologisk landbruk (Norsøk) kartlagt restråstoff fra fiskerinæringen og landbruket i Møre og Romsdal. Nå er rapporten klar.

Ideen har vært å se på nye produkter innen mat, fôr eller gjødsel som kan lages av restråstoffet.

– Håpet var at det skulle komme ideer til nye prosjekter, produkter og nye måter å bruke restråstoffet på. Mange bedrifter har en våt drøm om å finne opp noe som kan bli veldig godt betalt, sier prosjektleder Anne-Kristin Løes til Tekfisk.