Den nye standarden vil bidra i oppdretternes dugnad mot dødelighet i merdene, en dugnad