Den nye standarden vil bidra i oppdretternes dugnad mot dødelighet i merdene, en dugnad oppretter Aino Olaisen har tatt initiativ til.

I dag finnes et mylder av beskrivelser for å klassifisere «død fisk». Det anslås at næringen bruker rundt 100 ulike måter å kategorisere dødsårsaker på. Det gjør det vanskelige for å holde nasjonale og regionale oversikter over fiskevelferden.

Et eksempel er dødelighet som følge av hemoragisk smoltsyndrom (HSS). Enkelte oppdrettere kategoriserer dødeligheten som 'HSS', noen registrerer det som 'Smoltrelatert avgang', mens andre igjen klassifiserer det bare som 'Død'.