Vest-Finnmark regionråd vil ha slutt på det de kaller kriminalitet innenfor fisketurismen. Nå vil de ha sentrale myndigheter på banen for å rydde opp i et uklart og mangelfullt lovverk, skriver NRK Finnmark. Daglig leder i Vest-Finnmark regionråd, Bente Olsen Husby, sier til