I en storoffensiv der Fiskeridirektoratet, Kystvakten, salgslagene, Justervesenet, Arbeidstilsynet og Mattilsynet samarbeider, skal det slås ned på ulovligheter. Det er Fiskeridirektoratet som har lagt planer for hvordan kontrollene gjennomføres.

Fiskeridirektoratets Facebook-side sier regiondirektør Janne Andersen følgende:

- Kort sagt vil lag av inspektører kunne utføre kontroll hvor som helst når som helst.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen sier en pressemelding at de aller fleste i næringen er lovlydige og seriøse. Han peker på en rykteflom om ulovligheter, og at næringen selv erkjenner at den har et problem med ulovlig omsetning og fiske.

– Gjennom å øke kontrollinnsatsen ønsker vi å luke ut de useriøse. Det er noen som oppnår ulovlige konkurransefordeler ved feilrapportering og svart omsetning. Derfor økes nå tilstedeværelsen på kaia i vinter, sier han.

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Ressurser er derfor blitt flyttet fra andre regioner, og direktoratet har satt sammen flere lag av inspektører og samarbeidende mannskap fra forskjellige etater.

– Vinterfisket handler om store verdier. Vi vet at der det er store verdier involvert, forekommer det også kriminalitet. Nå styrker vi kontrollen. Det betyr økt tilstedeværelse på sjø og land, til alle døgnets tider, sier fiskeri- og sjømatministeren.

I januar opprettet politiet i tillegg en tipstelefon for at folk lettere kan si fra om lovbrudd.