Torskeprisene har under årets sesong vært oppe midt på 30-tallet, men toppsjefen i Jangaard Export har ingen tro på at det vil vare ved. Han skulle gjerne betalt fiskerne dagens priser på 38 kroner, men tror verdenssituasjonen fort kan føre til 30 prosents fall i førstehåndsprisen. Det vil si minst ti kroner ned.

Han får støtte av fiskekjøper Ted Robin Endresen ved Myre fiskemottak, som også mener torskeprisene må ned.

Korona har skylden

Haagensen mener koronapandemien har endret situasjonen i markedet. Bortfall av hotell- og restaurantmarkedet, kombinert med store lagre av fisk, vil presse prisene ned.

– Samtidig har forskerne varslet en kvotevekst for torsken på opp mot 20 prosent. Det vil helt klart få innvirkning på torskeprisene, sier Haagensen som leder en av Norges største eksportører av hvitfisk.

Havforskerne tilrår at torskekvoten for neste år økes med 147.600 tonn. Kvoterådet for 2021 er dermed 885.600 tonn.

Haagensen vet blant annet at en rekke aktører har mye fisk på lager, og tror flere enn Jangaard har måttet skrive ned verdien på fisken de har på lager.

Venter store tap

– Vi har skrevet ned frossen fisken fra 38 kroner kiloet til 32 kroner, og ferskfisken tilsvarende. Vi må derfor ta en stort tap.

Han har ikke regnet på tapet i år, men utelukker ikke nok et milliontap. Så mye fisk har ikke Jangaard skrevet ned siden Råfisklaget satte ned minsteprisen midt i sesongen kriseåret 2008.

– Da tapte vi 40 millioner kroner over natten, sier Haagensen, som tror neste år vil bli vanskelig.

NED: Ted Robin Endresen hos Myre fiskemottak er ikke optimist på torskeprisens vegne. – Prisen må ned, sier han. Foto: Mikaela Berg

Solgt godt med sei

Jangaard har solgt godt med sei denne våren, men også den fisken har de måttet prise ned. Tidligere har Jangaard solgt den for 38 kroner kiloet til Afrika, men nå har den gått for 29–30 kroner.

– Seien er gått til Afrika og Sentral-Amerika. Jeg tror også Brasil er i ferd med åpne seg opp igjen. Men prisene blir ikke de samme lenger, sier han.

Hvis ikke torsken blir den nye medisinen mot korona skal prisene betydelig ned.

Ted Robin Endresen

Tidligere fikk Jangaard 90 kroner kiloen for klippfisken til Brasil, men dette er priser eksportørene nå kan se langt etter.

– Vi må bare akseptere at prisene går ned, påpeker han.

Selv om Jangaard også er rammet av koronakrisen, kjørte selskapet for fullt hele våren. Dermed slapp de å permittere ansatte, slik mange andre i næringen har gjort.

Ikke optimist

Ted Robin Endresnen på Myre tror en justering av prisene er helt nødvendig.

– Hvis ikke torsken blir den nye medisinen mot korona, skal prisene betydelig ned. Vi ser allerede at frossenfisk-prisene er justert, og det er gjerne en rettesnor for ferskfiskprisene. Jeg vet blant annet at enkelte kjøpte torsk for 35 kroner kiloet, men solgte den for 33 kroner. Det går ikke i lengden, sier han.

Endresen påpeker at en prisjustering ikke vil føre til at fiskemottakene kommer til å tjene noe mer penger.

– Det var gode priser frem til koronaen, men etter krisen var det flere kunder som trakk seg fra avtalene med oss. Først nå ser vi at omsetningen begynner å ta seg opp igjen. Mange har dermed bygget store lagre, fortsetter han.

OPTIMIST: Jacob Edvard Heløy tror torskeprisene kommer til å holde seg stabile i tiden som kommer. – Jeg tror ikke på noe drastisk prisfall, sier han. Her fotografert på nybåten «Heløygutt». Foto: Espen Sand

Håper på stabile priser

Fisker Jacob Edvard Heløy på «Heløygutt» håper torskeprisen vil holde seg stabil i tiden som kommer. Han har liten tro på at volumene vil gå så mye opp som forskerne signaliserer.

– For oss i kyst vil det uansett ikke være snakk om noen store volumendringer. Sist kvoten endret seg ti prosent fikk vi jo bare et par prosents økning. Jeg håper derfor prisene vil holde seg stabile. Det er til det beste for både fiskerne og kjøperne, sier han.

Heløy forteller at han merket lavere priser på vårtorskefisket, men påpeker at etterspørselen og prisene har tatt seg opp igjen den senere tiden.

Vil ikke spå prisene

Avdelingsdirektør for omsetning i Norges Råfisklag, Charles A. Aas, vil ikke spå noen prisutvikling på torsken

VIL IKKE SPÅ: Charles Aas i Norges Råfisklag vil ikke spå fremtidens torskepriser. Foto: Råfisklaget

– Vi har en dynamisk minstepris på torsken, og følger markedet, sier han.

Torskeprisen har justert seg litt ned etter koronasmellen i vinter, men likevel har torskeprisen holdt seg godt, påpeker han.

– Men vil ikke en kvoteøkning føre til prisnedgang?

– Det kan skje, men jeg vil som sagt ikke spekulere, sier han.

Samtidig påpeker han at markedssituasjonen for fisken er utfordrende, og at flere produsenter kanskje må tenke nytt på hva de vil tilby av produkter.

– Alle markedene er tross alt påvirket av koronasituasjonen, legger han til.