Stadig flere av fartøyer leverer rund rognkjeks til mottaksanlegget i stedet for bare rogn, slik det tradisjonelt har vært gjort. Fordelene er