Kystverket presiserer på sine nettsider at havnene i Norge ikke er stengt, som følge av koronasituasjonen.

«Skip kan anløpe, og godstrafikken kan fortsette som før. Tiltakene som er iverksatt er i hovedsak rettet mot persontrafikk, som da kan gi restriksjoner for bevegelsesfrihet for personell på fartøy», opplyses det.

Kystverket presiserer at all transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer, skal gå som normalt på landevei, tog, skip og fly.

«Det betyr at havner, i tillegg til flyplasser og grenseoverganger, holdes åpne for denne typen trafikk».

Alle tollsteder opprettholder (så langt mulig) sin kapasitet i vareekspedisjon og mulighet for kontroll av vareflyten, informerte Samferdselsdepartementet i en pressemelding søndag.

Kystverket viser til at lostjenester og trafikksentraltjenester, samt digitale varslings- og rapporteringtjenester fungerer som normalt, samtidig som oljevernberedskap og viktige navigasjonsintallasjoner langs kysten ivaretas.