Ved Øst-Finnmark tingrett er det åpnet konkurs i boet til B Fisk AS i Vardø. Det er skatteoppkreveren i Vardø kommune som har begjært fiskeriselskapet konkurs. Drev