Hovedredningssentralen i Sør-Norge twittrer og minner om at det er fare for svært høy vannstand flere steder i landet. – Sjekk båter og fortøyninger, oppfordrer HRS. Onsdag kan vannet stige med over én meter på få timer. Meteorologene har sendt ut oransje farevarsel flere steder