Studentgruppen vant med det prisen for mest innovative løsning på Sett Sjøbeins marine student-bootcamp som har vært arrangert i Trondheim denne uken.

Her har studenter innen ulike retninger fra hele Norge besøkt en rekke havbruksselskaper og andre aktører. 

Utfordringen de fikk etter det var: «Rent hav - Hvordan kan havbruksnæringen i Norge redusere utslipp til sjøen ved hjelp av ny design og/eller teknologi? -utvikle et fysisk produkt, en programvareløsning, eller en tjeneste.»

Løsningen til Bluenergy er å elektrifisere fasilitetene. De vil implementere energibanker på anleggene, og deretter overføre strøm billig og effektivt ved bruk av fôringsbåter. Fôringsbåtene gjør det mulig å lade batteribankene med landstrøm samtidig som det genereres strøm under transport. Løsningen vil direkte kutte dieselforbruk på oppdrettsanleggene og redusere klimautslipp, ifølge studentene.

Studentene på marin bootcamp har også vært ute på merdkanten. Foto: Pressefoto

Vinneren ble annonsert av fiskeriminister Harald Tom Nesvik på Teknologi og servicekonferansen 2018 til Sjømat Norge.

Dette er de tre andre løsningsforslagene:

«VisuaLice» – Oppdrettere i laksenæringen bruker i dag store ressurser på lusebekjempelse. Dette fører til store utslipp av kjemikalier og kostnader som forhindrer verdiskapning. VisuaLice er et produkt som hjelper oppdrettere å gjøre preventive tiltak når lusen er mest aktiv. Med hjelp avlys og sensorteknologi kan oppdretteren umiddelbart få varsel når bestanden av lakselus er stigende. Produktet vil forenkle arbeidet til oppdrettere umiddelbart og muliggjør optimalisering av lusebekjempningsmidler.

«Aqua Material Status» Det mangler i dag en portal for dokumentasjon av materialets kretsløp i næringen, fra bruk til utrangering og gjenvinning. For å møte målene om bærekraftig drift har Aqua Material Status (AMS) utviklet et verktøy for tilstandsbasert vedlikehold og legger med dette til rette for optimalisering av brukstiden på utstyr.

Utstyrets levetid kan utnyttes gjennom slitasjemåling ved bruk av sensorteknologi. På denne måten dokumenteres materialforbruket og resirkuleringsgraden av utstyret, som kan gi anlegget et konkurransefortrinn ved å dokumentere miljøfotavtrykket. Dette vil også gi kostnadsbesparelser og forbedre sikkerhetsmarginer. Målet er å nå ut til aktører i næringen som driver med matfisk.

«UpsideDown» -skal utvikle en bærekraftig løsning som reduserer utslipp og kostnader av fiskefôr. Dette gjøres i form av å produsere et merdsystem hvor et nytt flytende fôr pumpes opp fra bunnen. I tillegg vil det settes inn et deteksjonssystem for å optimalisere fôringen. For å redusere utslippet av overflødig fôr brukes et luftstrøm-system og en skimmermaskin.