Det er NIWA (National Institute of Water and Atmospheric Research Limited) som planlegger å erstatte det nå 39 år gamle fartøyet «Kaharoa» med et nytt fartøy. Det melder Skipsteknisk i en pressemelding fredag.

Den nåværende «Kaharoa», er et 28 meter langt forskningsfartøy bygget i 1981.

Mange om beinet

Selskapet opplyser at kontrakten inkluderer designutvikling, samt dokumentasjon for et senere verftsanbud i første fase. I neste fase inkluderer kontrakten klasse og byggetegninger, samt byggeledelse på verft. Skipsteknisk sikret seg kontrakten i en offentlig anbudsrunde, hvor det skal ha vært sterk internasjonal konkurranse.

Skipsteknisk har tatt oppdrag for NIWA tidligere. I 1991 ble forskningsskipet «Tangaroa», som var bygget av Mjellem & Karlsen Verft i Bergen, overlevert det New Zealandske forskningsinstituttet. Også dette fartøyet var designet av Skipsteknisk.

Til fiskeriforskning

Det nye fartøyet vil bli arrangert for ulike typer forskningsoppdrag.

Hovedfunksjonen vil være fiskeriforskning, men fartøyet vil også utføre generell havforskning, miljøforskning samt bøyehåndtering. Videre vil fartøyet utrustes for operasjon av undervannsroboter og autonome farkoster.

Fartøyet vil bli utviklet med stort fokus på lave miljøskadelige utslipp både til vann og luft, lavt energiforbruk og lavt støynivå under vann. Fartøyet vil planlegges for et mannskap på 6 og med 9 forskere om bord. Fartøyet vil i hovedsak operere i havområdene rundt New Zealand, men skal også sertifiseres for internasjonale forskningsoppdrag.